logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%
Ako pomáhame
13-07-2019_11-17-36

Najnovšie aktuality

Aby ľudia ľuďom pomáhali - VÝSLEDKY

13 Aug 2019
Najnovšie aktuality >>

V trinástom ročníku grantového programu Nitrianskej komunitnej nadácie s názvom Aby ľudia ľuďom pomáhali sa firemní partneri rozhodli v spolupráci s nadáciou podporiť tri mimovládne organizácie.

Podpora tretieho sektora

Prostredníctvom programu Aby ľudia ľuďom pomáhali nadácia poskytuje firmám možnosť podieľať sa na rozvoji filantropie. Grantová podpora je určená na programový rozvoj a stabilizáciu organizácie. „Nie je veľa grantov, ktoré sú určené na posilnenie kapacity neziskových organizácií, väčšina z nich slúži na realizovanie aktivít. Či má organizácia prostriedky na mzdy a odmeny pracovníkom, adekvátne materiálne vybavenie kancelárie či prostriedky na vzdelávanie svojich pracovníkov, sa už však nerieši. Preto sme veľmi radi, že aj tento rok sa nám podarilo získať partnerov programu, ktorí nás v našej snahe podporujú,“ uviedla Eva Vargová, programová manažérka nadácie. Svojím príspevkom firmy nielen podporia tretí sektor, ale si tiež zakúpia živý strom, ktorý bude zasadený do filantropickej aleje.

Podpora vo výške 5 000 €

V roku 2019 sa do programu zapojilo 5 firiem: Západoslovenská energetika, člen skupiny E.ON, PP Invest, s.r.o., Marel Slovakia s.r.o., CORA GEO, s.r.o., Foxconn Slovakia, spol. s.r.o., ktorých podporu vo výške spolu 5 000 € získajú tri mimovládne organizácie. Partnerom programu je aj mesto Nitra.

Centrum poradensko-intervenčných služieb BUDÚCNOSŤ, n.o. (https://buducnost.eu) -    2500 €

Nezisková organizácia BUDÚCNOSŤ, n.o .pôsobí v Nitre od roku 2007. Poskytuje bezplatné základné, špecializované sociálne, psychologické a právne poradenstvo osobám a ich rodinám, ktoré sú ohrozené závislosťou alebo násilím v kontexte závislostí v predliečebnom, liečebnom i doliečovacom procese. V súčasnosti realizuje aj sociálny a výchovný program v rámci Centra pre deti a rodiny.

Grant chcú využiť predovšetkým na vzdelávanie v oblasti komunikácie, sebarozvoja, nových metód a techník práce pre odborníkov pracujúcich v BUDÚCNOSŤ ,n.o. aj dobrovoľníkov, ktorí sa aktívne zapájajú do poradenského procesu v rámci skupinových stretnutí pri práci so závislou klientelou.

POKOJ a DOBRO - pomoc utečencom, o.z. (www.pokojadobro.eu) - 1 500 €

Cieľom činnosti OZ Pokoj a dobro - pomoc utečencom je organizácia humanitárnej pomoci, pomoci ľuďom v núdzi - osobitne utečencom a cudzincom, ako aj rozvojovej spolupráce doma i v zahraničí. V rokoch 2016-2019 boli v rámci projektu združením pracujúcim na integrácii skupiny 149 azylantov z Iraku. Od februára tohto roku sa ich činnosť zamerala na poradenské a komunitné centrum, zapojili sa do projektu otvorenia Klientského centra pre cudzincov v Nitre. Finančné prostriedky žiadajú na zabezpečenie školení, supervízie zamestnancov združenia, - teambuilding, účasť na konferenciách a workshopoch, školenia o odborných ekonomických a prevádzkových činnostiach súvisiacich s aktivitami občianskeho združenia....

CUKETA, o.z. (https://www.priestorypretvory.sk/) - 1 000 €

OZ CUKETA sa venuje environmentálnej výchove a vzdelávaniu. Do ich environmentálnych a ekologických programov včlenili témy ekologické nakupovanie, záhradníčenie, varenie, cestovanie... V rámci projektu chcú zlepšiť zázemie organizácie v Nitre, kde by  mohli následne vykonávať kvalitnejšie činnosť a šíriť ju ďalej. V zázemí/dom so záhradou, Dolnočermánska 9, Nitra, majú v prenájme/ chcú realizovať programy počas celého roka. Chcú tu dobudovať ukážkovú prírodnú záhradu, ktorá bude slúžiť ako živá učebnica (originálne pomôcky, metodiky, mini záhradky, prednášky, kurzy zdravého varenia, ekologicko-zážitkové programy pre deti i dospelých, ekoporadenstvo, komunitná ekoknižnica...). Týmto spôsobom chce CUKETA, o.z. prispievať ku skvalitňovaniu životného prostredia v meste. Finančné prostriedky použijú na dovybavenie priestoru (skleník, záhradný domček, kachle, eko literatúra, tlačiareň…).

Staňte sa súčasťou komunity a príďte sa zabaviť

Okrem odovzdávania grantových šekov podporeným organizáciám sa nadácia rozhodla zorganizovať podujatie pre širokú verejnosť. V sobotu 7.9.2019 o 15:00 sa v Parku pod Borinou na Klokočine môžete stretnúť s ľuďmi, ktorí svojou prácou aktívne pomáhajú iným, ale taktiež sa zabaviť. Pre deti sú pripravené interaktívne kreatívne a športové workshopy, dielničky a súťaže, pre dospelých kalčeto a atmosféru doplnia hudobné vystúpenia Itcha Pčelára, Dominiky Ďurčovej a Ondreja Vydareného.

Posledná zmena: 13 Aug 2019 o 12:53

Späť