logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Naše fondy

Pri Nitrianskej komunitnej nadácii má každá firma i jednotlivec možnosť založiť si vlastný fond. Môžete si zvoliť typ fondu, ktorý Vám najlepšie vyhovuje a pomáhať v oblasti na ktorej Vám záleží (šport, kultúra, vzdelávanie, zdravie, sociálna pomoc, životné prostredie).


Priebežné fondy

Fond Bramac

 

Fond Bramac bol založený v roku 2003 ako prvý fond pri Nitrianskej komunitnej nadácii. Pravidelne podporuje malé projekty realizované v rámci Nitrianskeho kraja v rôznych oblastiach. Špecializuje sa najmä na deti a mládež a sociálnu oblasť. 

 

 

Fond Corgoň konto

Fond Corgoň konto bol založený firmou Heineken Slovensko v roku 2004 na podporu projektov realizovaných v rámci Nitrianskeho kraja a na podporu projektov v rámci grantového programu Tu sme doma pre mesto Hurbanovo. Corgoň konto je náš najväčší fond z hľadiska prerozdelených finančných prostriedkov. 

 

Fond Giesecke+Devrient Mobile Security Slovakia, s.r.o.

Fond Giesecke & Devrient založila firma  G & D v roku 2012. Firma doposiaľ udeľovala individuálnu podporu prostredníctvom programu nadácie - Aby ľudia ľuďom pomáhali. Zo svojho fondu chce pomáhať deťom a mládeži a angažovať sa v sociálnej oblasti. 

 

Fond Reydel

Fond Reydel založila firma Reydel Automotive Slovakia, s.r.o. (predtým Visteon Interiors Slovakia, s.r.o.) na podporu vybraných verejnoprospešných neziskových aktivít v rámci okresu Nitra v rôznych oblastiach... 

 

 

Fond Bona via

Fond Bona via založil Ing. Andrej Sitkey z Okresného dopravného inšpekorátu v Nitre v roku 2004. Je zameraný na podpora jednotlivcov a organizácií v oblasti dopravnej výchovy detí a zvyšovania bezpečnosti cestnej premávky najmä v okrese Nitra. 

 

Fond Klub darcov

Fond Klub darcov bol založený v roku 2003 pre rozvoj darcovstva a filantropie v komunite a pre podporu verejnoprospešných projektov z rôznych oblastí realizovaných v meste Nitra. V priemere má klub 180 členov. Jeho najväčšou výhodou je, že do rozhodovania o podporených projektoch je zapojený každý z nich formou hlasovania. 

 

Fond Deti

Fond Deti bol založený v roku 2004 pani Martou Bradáčovou, pedagogičkou Spojenej školy, Mudroňova Nitra. Z fondu pravidelne pomáhame viac ako 100 žiakom s viacnásobným postihnutím. 

 

Fondy pre budúcnosť

 

Základinový nadačný fond

Nitrianska komunitná nadácia už viac ako 10 rokov podporuje grantmi verejnoprospešné aktivity v Nitrianskom kraji. Jej Základinový nadačný fond bol založený v roku 2008 za účelom trvalej udržateľnosti činnosti nadácie. 

 

 

Fond pre Budúcnosť Bramac

Financie z Fondu pre Budúcnosť založeného firmou Bramac sa nemíňajú priebežne, ale sú investované. Z jeho výnosov sa môžu podporovať projekty, podľa rozhodnutia zakladateľa. 

 

 

Vzdelávací nadačný fond

Vzdelávací nadačný fond založila Winnipeg Foundation z Kanady a Správna rada nadácie v roku 2004. Je zameraný na podporu vzdelávacích aktivít. Z výnosov fondu zatiaľ nebol podporený žiadny projekt.