logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Naše programy

Nadácia finančne podporuje neziskové projekty organizácií aj neformálnych skupín z Nitry a Nitrianskeho kraja. Uchádzať o grant sa môžete v rámci týchto grantových programov (zoradené chronologicky podľa vyhlásenia výzvy v priebehu roka):

Otvorený grantový program   

Je realizovaný s podporou Mesta Nitry a firmy Bramac - strešné systémy spol. s r.o. Projekty môžu byť z rôznych oblastí: ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj telesnej kultúry, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovávanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia. Viac informácií nájdete v sekcii – Otvorený grantový program.

 

Reydel pre Nitru

Grantový program realizovaný s finančnou podporou spoločnosti Reydel Automotive. Firma sa zameriava na podporu oblastí, ktoré pre ňu predstavujú najdôležitejšie hodnoty - kultúra, zdravie a životné prostredie. Viac informácií nájdete v sekcii - Reydel pre Nitru

 

Strecha pre Váš nápad 

Grantový program pre základné školy v Nitrianskom kraji. Firma Bramac - strešné systémy v tomto programe podporuje projekty z oblasti vzdelávania, životného prostredia a telesnej kultúry. Ambíciou je podporovať projekty, do ktorých sú na dobrovoľníckej báze zapojení nielen pedagógovia, ale aj žiaci a    rodičia. Viac informácii nájdete v sekcii – Strecha pre Váš nápad.
 

 Tu sme doma

Podpora verejnoprospešných projektov realizovaných v Hurbanvoe - sídle partnera programu - spoločnosti Heineken Slovenko. Podporované sú projekty z rôznych oblastí. Viac informácií nájdete v sekcii - Tu sme doma

Aby ľudia ľuďom pomáhali

Filantropický program pre spoločensky zodpovedné firmy. Kúpou živého stromu firma podporí neziskovú organizáciu dlhodobo pôsobiacu v Nitrianskom kraji a jej aktivity. Výsadbou týchto stromčekov sa v športovo-rekreačnom areáli na Dieloch v Nitre buduje filantropická alej. Viac informácii nájdete v sekcii – Aby ľudia ľuďom pomáhali

 

 

Klub darcov

Klub darcov je grantový program, v ktorom si sami darcovia vyberajú najzaujímavejšie projekty, ktoré získajú ich finančnú podporu. Program ponúka ľuďom jedinečnú možnosť hlasovať a podporiť tak dobré nápady pre Nitru. Darcom sa môže stať každý jednotlivec, ktorý daruje sumu 10 Eur. Sumou od 15 Eur darca zároveň získava pozvánku na slávnostné podujatie, ktoré sa tradične koná poslednú novembrovú nedeľu. Viac sa dozviete v sekcii Klub darcov.  

 Inovatívne s Foxconnom

Cieľom programu je podporiť inovácie v rámci vzdelávania na stredných školách, ktoré prispejú ku skvalitneniu stredoškolského štúdia žiakov. Program podporí tiež zavádzanie dobrovoľníckych programov pre mladých ľudí, ich aktivizovanie sa pre miestnu komunitu. Partnerom programu je spoločnosť Foxconn Slovakia, s.r.o. Viac sa dozviete v sekcii Inovatívne s Foxconnom

Mladí nitrianski filantropi

 

Grantový program určený mladým začínajúcim grantistom je dôkazom toho, že za kvalitnými projektami nemusí vždy stáť veľké množstvo peňazí. Platformou pre komunikáciu je portál DOBROmapa, ktorý združuje neziskové organizácie kraja i dobrovoľníkov. Viac o programe nájdete v sekcii - Mladí nitrianski filantropi