logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Otvorený grantový program

 

 

Cieľom programu je podporovať rôznorodé kreatívne nápady a verejnoprospešné aktivity, ktoré prispejú ku skvalitneniu života v meste/okrese Nitra, a ktoré zároveň vychádzajú z potrieb a záujmov ich obyvateľov. Oblasti podpory grantového programu sú zdravie, sociálna pomoc, vzdelávanie, ochrana ľudských práv, životné prostredie, kultúra, šport... Hlavnými partnermi programu sú Mesto Nitra a BRAMAC – strešné systémy, s.r.o.

 

Doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc. 

primátor mesta Nitra

"Teší ma, že sa podporovaním aktívnych skupín občanov či jednotlivcov vytvára priestor na vyjadrenie myšlienok obyvateľov  a ich realizáciu. Nadácia tak napomáha aktivizovať občanov, prebúdza ich záujem o veci verejné s cieľom vzájomne sa spojiť, spoločne vytvoriť niečo pre seba, pre iných, či niečo konkrétne zmeniť  vo svojom okolí vlastným pričinením. Mesto Nitra oceňuje najmä aktivity v prospech skvalitňovania životného prostredia, v rámci sociálnej oblasti, ale tiež projekty zamerané na deti a mládež, na podporu ich voľno-časových aktivít a vzdelávanie. Nitrianskej komunitnej nadácii želám, aby sa jej i naďalej darilo prebúdzať v občanoch chuť meniť veci k lepšiemu a zapájať ich do správy vecí verejných.

 

 

  

TERMÍN ZVEREJNENIA GRANTOVEJ VÝZVY: 8. január 2018

TERMÍN UZÁVIERKY: 16. február 2018

GRANTOVÁ VÝZVA - UKONČENÁ