logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Projekty Klub darcov 2014

Umelecká spoločnosť TAMBORES, o.z. – Drumpoint Slovakia 2015 – Medzinárodný festival bubnov a perkusií

Umelecká spoločnosť Tambores organizuje voľnočasové aktivity pre všetky vekové kategórie, usporadúva kultúrne podujatia, koncerty, bubenícku šou. Cieľom druhého ročníka Medzinárodného festivalu bubnov a perkusií – drumpoint Slovakia 2015 je pokračovať v rozvíjaní tradície stretávania sa bubeníckych kapiel a orchestrov z Európy na území mesta Nitry. Poslaním festivalu je objavovanie a spájanie kultúr, získavanie skúseností a rozvíjanie medzinárodných vzťahov prostredníctvom bubnov a rytmov. Zámerom organizátorov je oproti minulému roku zvýšiť počet účinkujúcich a ponúknuť tak širokej verejnosti bohatší a rozmanitejší program, ktorého súčasťou budú rôzne tanečné workshopy, ale aj alegorický sprievod pešou zónou. Okrem toho chcú rozšíriť spoluprácu s tanečnými telesami v rámci tanečných workshopov, ale aj zorganizovať alegorický sprievod pešou zónou.  Hlavnou myšlienkou festivalu je prilákať do Nitry hudobníkov, ale aj turistov, a ponúknuť im netradičný zážitok v uliciach príjemného historického centra mesta. Grant použijú na propagáciu podujatia a honoráre pre zahraničné kapely.

Udelený grant: 1 000 €

Združenie STORM – Odborníci na ulici

Združenie STORM už viac ako 10 rokov pracuje s aktívnymi užívateľmi drog, osobami pracujúcimi v sex-biznise, so študentmi a s neorganizovanými skupinkami detí na sídliskách Nitry. Zámerom projektu Odborníci na ulici je zbúrať predsudky a mýty a poskytovať pomoc priamo tam, kde je potrebná, v prirodzenom prostredí – na ulici. Vyškolení odborníci zo združenia STORM pôjdu do nitrianskych ulíc medzi ľudí, ktorí sa nachádzajú v náročných životných situáciách alebo žijú rizikovým spôsobom života, a poskytnú im zdravotné a právne poradenstvo. Chránia tak zdravie všetkých obyvateľov Nitry, nakoľko pravidelne vyzbierajú voľne pohodený zdraviu nebezpečný materiál (injekčné striekačky), robia prevenciu pred šírením prenosných chorôb (hepatitída, HIV) a vzdelávajú verejnosť. Do terénu vezmú aj právnika či zdravotnú sestru, aby poskytli komplexné poradenstvo, ošetrili a odporučili. S podobným štýlom práce má združenie už bohaté skúsenosti a v našom meste sú jediní, ktorí dokážu osobnou cestou priniesť potrebné preventívne informácie. Grant využijú na zdravotnícky a kancelársky materiál, ale aj na honoráre expertov (zdravotná sestra, právnik) a cestovné.

Udelený grant: 1 000 €

Daniel Sitáš, Tomáš Madleňák, Matúš Vaško – Street Workout Park

Mladí športovci, ktorí spolupracujú so združením YMCA, zriadia populárne Workoutové ihrisko v areáli bývalej škôlky na Hôrke a naučia širokú verejnosť s pomocou rôznych pomôcok (expandery, TRX, Kettlebell, a iné) cvičiť s vlastnou váhou. 1. časť ihriska vznikla len nedávno, naraz ju môže využívať max. 5 ľudí. Záujmom predkladateľov je dobudovať areál ihriska tak, aby slúžil obyvateľom najväčších nitrianskych sídlisk Klokočina, Diely a Čermáň. Ľudia chodia často do drahých fit centier, pritom môžu efektívne využiť čas vonku na čerstvom vzduchu. Workout znamená posilňovanie celého tela s vlastnou váhou - cvičí sa vonku na hrazdách, bradlách a ďalších pomôckach, v prírode. Myšlienkou street workoutu je vytvorenie komunity ľudí, ktorí sa vzájomne podporujú a pomáhajú si a vymedzia zo života negatíva, ako drogy, alkohol, cigarety. Účastníkom chcú organizátori počas workshopov ukázať technicky správne cvičenia, pomôžu vytvoriť tréningový plán, poradia aj v stravovaní. Grant využijú na stavebný materiál, konkrétne cvičebné pomôcky, honorár za zváračské práce a občerstvenie.

Udelený grant: 1 000,00 €

tab_lab – BUNKA pre všetkých

Bunka pre súčasnú kultúru je od roku 2010 spoločným projektom generačne spriaznených a autorsky rôzne profilovaných umelcov zoskupených v občianskom združení tab_lab. Základnou stavebnou jednotkou koncepcie Bunky je mobilný kontajner - unimobunka, ktorú si aktéri svojpomocne upravili, podľa kreatívnych prístupov DIY (do it yourself). BUNKA pre všetkých chce otvoriť atraktívne priestory na pešej zóne širokej verejnosti a množstvu kultúrnych aktivít. Na to však potrebujú dobudovať a sprístupniť BUNKU aj telesne znevýhodneným ľuďom, mamičkám s kočíkmi, deťom či študentov VŠ a SŠ. Organizátori chcú dokončiť podlahu, drenáž a upraviť záhradu. Manuálne práce sa uskutočnia formou „verejných brigád“, počas ktorých sa budú môcť ľudia bližšie zoznámiť s priestorom. Zároveň bude BUNKA pre súčasnú kultúru v roku 2015 súčasťou medzinárodného projektu, v rámci ktorého zorganizuje 3 workshopy na tému: pomoc znevýhodneným skupinám, recyklácia a akčné umenie. Grant použijú na zakúpenie materiálu: drevo a štrk.

Udelený grant: 500 €

Zelená zebra – Chuťové bunky

Zelená zebra už viac ako 6 rokov prezentuje neprofesionálne umenie mladých ľudí od 15 do 26 rokov. Chuťové bunky sú jedným z ich najchutnejších projektov. Ide o exteriérové komunitné podujatie, ktoré sa uskutoční v srdci nitrianskej pešej zóny – v Bunke. Ponúkne tradičné farmárske, remeselné a umelecké trhy, aké v Nitre jestvovali aj v minulosti. Občianske iniciatívy Zelená Zebra a Bunka sa spojili, aby do centra priniesli život, znovuzrodili myšlienku susedstva a podporili vnímanie verejného priestoru ako miesta, ktoré slúži všetkým bez rozdielu. Trhom, susedskou grilovačkou, koncertom, besedou s inšpiratívnym mladým umelcom, tvorivým workshopom, projekciou a diskusiou s odborníkmi chcú spoločne privítať leto 2015 v Nitre. Grant využijú na cestovné pre účinkujúcich, na nevyhnutné materiálne zabezpečenie podujatia a na propagáciu podujatia.

Udelený grant: 500 €

Rytiersky rád sv. Gorazda – Cestou necestou vždy s úsmevom!

Rytiersky rád realizuje voľnočasové a vzdelávacie aktivity pre deti a mládež, v ktorých kladú dôraz na rodinu, morálne hodnoty, rešpektovanie ľudských práv.  Skrášľovanie prostredia a najmä toho, ktoré je dennodenne využívané našimi najmenšími, sa vždy oplatí. Chodník, ktorý sa tiahne veľkým kopcom smerom do škôlky na Čajkovského ulici na Klokočine, je pre malé deti takmer nezdolateľný. Ako spríjemniť únavnú a dlhú náročnú cestu do škôlky? Rytiersky rád sv. Gorazda sa rozhodol vymaľovať chodník pestrými farbami, hádankami, detskými úlohami. Chodník má vyčariť na tváričkách najmenších úsmev hneď zrána. Dobrovoľníci organizácie namaľujú rodinu, ktorá prostredníctvom citátov dáva múdre rady do života. Cez hádanky, hlavolamy si deti a aj dospelí precvičia vedomosti a zabavia sa. Okrem iného chcú organizátori uľahčiť rodinám kráčanie do škôlky za každého počasia, aby deti mali radosť z veselého chodníka a aby ich učiteľky v škôlke vítali bez slzičiek na tvári. Z grantu zakúpia materiál – farby, štetce, hry, odmeny pre deti, kostýmy, fotoknihy a propagačný materiál.

Udelený grant: 500 €