logo
Máte radi Nitru? My nepýtame, ale ponúkame partnerstvo
Podporte dobré nápady v našom meste prostredníctvom
Klubu darcov alebo venovaním 2% a sami rozhodnete, čo je pre Nitru najlepšie.
Darovať
2%

Mením Moje Mesto

 

Cieľom grantového programu Mením Moje Mesto je podporovať inovatívne verejnoprospešné aktivity a kreatívne nápady občanov mesta Nitra v rôznych oblastiach, ktoré prispievajú ku skvalitneniu života v meste a vychádzajú z potrieb a záujmov jeho občanov. Tento program je financovaný z participatívneho rozpočtu mesta Nitra a administrovaný v spolupráci s Nitrianskou komunitnou nadáciou. Znamená to, že samotní občania predkladajú svoje projekty, rozhodujú o ich realizácii formou hlasovania a realizujú ich na základe dobrovoľnej práce.  Na rok 2019 vyčlenilo mesto Nitra na jeho realizáciu sumu 80 000 €.

V rámci grantovej výzvy programu MMM 2019 mohli predkladatelia prihlásiť svoje projekty z nasledovných oblastí:  vzdelávanie, sociálna oblasť a ochrana zdravia, aktivizácia mladých ľudí i seniorov, aktívna kultúra a zachovanie kultúrnych hodnôt, ochrana životného prostredia, rozvoj cestovného ruchu, verejné priestory či športové aktivity pre verejnosť.

Grantová výzva bola uzatvorená 18.3. 2017. Do výzvy sa prihlásilo celkovo 67 projektov. Na základe odporúčania odbornej komisie, zloženej  zo zástupcov mesta a NKN,  do hlasovania postúpilo 57 z nich.  

Prostredníctvom hlasovania bolo napokon vybraných 21 projektov, z toho 6 bude podporených priamo Nitrianskou komunitnou nadáciou. 


Podporené projekty 2018 

Podporené projekty 2019 

„Hlasovaciu stránku programu Mením moje mesto 2019  administruje organizácia WellGiving (www.wellgiivng.sk). Vytvorenie aplikácie hlasovacej stránky spolufinancovala EU ESF a OP EVS"